fbpx

"The education of attention
would be the education par excellence"
William James

Misja Fundacji

Fundacja zajmuje się wprowadzaniem zintegrowanych programów praktyki uważności w środowisku szkolnym jako metody redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i regulowania emocji u dzieci oraz dorosłych.

Inicjujemy rozwój praktyki uważności
w środowiskach zagrożonych stresem
i wypaleniem.

Treningi dla nauczycieli
i edukatorów

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży

Warsztaty dla rodziców

Wykłady i szkolenia
dla pracowników