fbpx

"The education of attention
would be the education par excellence"
William James

Misja Fundacji

Fundacja zajmuje się wprowadzaniem zintegrowanych programów praktyki uważności w środowisku szkolnym jako metody redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i regulowania emocji u dzieci oraz dorosłych.

Zaangażowaliśmy się jako partner merytoryczny, w projekt Krople Uważnościorganizowany przez Fundację Szkoła z Klasą, finansowanym przez Astra Zeneca Young Health Program.

Dzięki temu projektowi uważność w małych kroplach, poprzez szkolenia i działania wspierające dobrostan nauczycieli rozwija się w różnych szkołach na terenie całego kraju.

Efektem tego projektu już też (S)pokój nauczycielski – bezpłatne materiały popularyzujące uważność, z którymi możesz zapoznać się  tutaj

Inicjujemy rozwój praktyki uważności
w środowiskach zagrożonych stresem
i wypaleniem.

Treningi dla nauczycieli
i edukatorów

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży

Warsztaty dla rodziców

Wykłady i szkolenia
dla pracowników