TRENINGI UWAŻNOŚCI DLA SZKÓŁ

W zainteresowanych szkołach Fundacja może poprowadzić prezentacje dla dyrekcji i nauczycieli szkoły, rozmowy z wychowawcami klas oraz rodzicami.
Program ćwiczeń rozwijających uważność u dzieci i młodzieży trwa ok. 3 miesięcy, a ilość czasu poświęconego na zajęcia uważności jest ustalana indywidualnie ze szkołą.
Trening dla dzieci poprzedza kurs uważności dla wychowawców i nauczycieli.
Doświadczenie własne jest pierwszym krokiem aby wykorzystywać elementy mindfulness podczas lekcji. Następnie zapraszamy na szkolenie przygotowujące nauczycieli do włączania elementów uważności w plan dnia zajęć edukacyjnych, uważnego radzenia sobie w szczególnych sytuacjach szkolnych, budowania relacji na bazie uważności z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami.

TRENING UWAŻNOŚCI

DLA SZKÓŁ

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA UCZNIÓW

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA NAUCZYCIELI

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA RODZICÓW

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA FIRM

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

O MINDFULNESS

CZYTAJ WIĘCEJ