TRENINGI UWAŻNOŚCI DLA UCZNIÓW

Fundacja prowadzi szkolenia dla dzieci w oparciu o istniejące programy : .b, Paw b., Mindful Schools i Mindful Education dzięki licencjom, które są zasobem naszych trenerów.
Każdy z tych programów jest inny i w inny sposób uczy dzieci uważności.
Jesteśmy w trakcie prac nad stworzeniem autorskiego programu dostosowanego do realiów polskich szkół.

TRENING UWAŻNOŚCI

DLA SZKÓŁ

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA UCZNIÓW

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA NAUCZYCIELI

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA RODZICÓW

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

DLA FIRM

CZYTAJ WIĘCEJ
TRENING UWAŻNOŚCI

O MINDFULNESS

CZYTAJ WIĘCEJ