WSPÓŁPRACA

Masz ochotę zostać wolontariuszem Fundacji?

Napisz o sobie kilka zdań, opowiedz dlaczego chciałbyś z nami działać i czemu jest Ci bliski temat uważności. Opowiedz nam o swoich talentach – chętnie je wykorzystamy! Napisz na adres kontakt@fundacjaedumind.pl


Masz ochotę wesprzeć finansowo działania Fundacji?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000r poz 176 z późniejszymi zmianami), dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie całej wartości dokonanej darowizny od dochodu osiągniętego w stosunku rocznym, nie więcej jednak niż 6%.

Kierujesz firmą i nie wiesz jak mógłbyś nas wesprzeć?